Web Content Display

Hyväksymishakemus

Hyväksymishakemus tulee tehdä SATUssa ennen tuuli-, biokaasu- tai puupolttoainevoimalan kaupalliseen käyttöön ottamista. Tuulivoimala voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään vain, jos sitä koskee voimassa oleva kiintiöpäätös. Metsähakevoimalan hyväksymishakemus voidaan tehdä myös kaupalliseen käyttöön ottamisen jälkeen. Hyväksymishakemus tulee varmennuttaa tietyiltä osin todentajalla. Hyväksymispäätös on maksullinen.

 Hakemuksessa on esitettävä seuraavat selvitykset:

 •  Tuuli-, biokaasu- tai puupolttoainevoimalan suunniteltu kaupallisen käyttöönoton ajankohta.
 •  Seurantasuunnitelma eli kuvaus menetelmistä, joilla tukeen oikeutettu sähkön tuotanto määritetään. Seurantasuunnitelma sisältää kuvauksen sähkö- ja lämpöenergian mittausmenetelmistä sekä polttoaineiden määrien ja energiasisältöjen määritysmenetelmistä.
 •  Selvitys sähkön tuottajan ja voimalan toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.
 •  Selvitys siitä, ettei voimala ole saanut valtiontukea (tuuli-, biokaasu- ja puupolttoainevoimalat).

 Todentajan varmennus seuraavista asioista:

 • Voimalaitos sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä (pois lukien Ahvenanmaan maakunta) ja on liitetty siellä sähköverkkoon
 • Generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)
 • Voimalaitos on uusi, eikä sisällä käytettyjä osia
 • Biokaasulaitokset, jotka tuottavat biokaasuvoimalalle polttoainetta, ovat uusia eivätkä sisällä käytettyjä osia
 • Arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (tukeen oikeutettu sähkön tuotanto, MWh/a)
 • Hakeeko voimalaitos lämpöpreemiolla korotettua syöttötariffia
 • Jos voimalaitos hakee lämpöpreemiota (biokaasu- ja puupolttoainevoimalaitokset), todentaja varmentaa myös seuraavat kohdat:
 • Kuvaus lämmön hyödyntämisestä
 • Arvio voimalaitoksen vuosituotannosta (lämmönsiirto hyötykäyttöön, MWh/a)
 • Arvio voimalaitoksen kokonaishyötysuhteesta (%)