Web Content Display


Kysyntäjoustoa tukevat valvontamenetelmät -selvitys

Hankintamenettelyssä selvitys kysyntäjoustoa tukevista kansainvälisistä sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmistä (dnro 1808/210/2017) sai esittää kysymyksiä 3.11.2017 klo 12:00 mennessä.

Energiavirasto sai asiassa yhden kysymyksen, jossa tiedusteltiin mahdollisuutta tehdä selvitys englannin kielellä. Vastauksena tähän Energiavirasto viittaa tarjouspyyntöön, jonka kohdan 7 mukaan tarjous ja itse hankinnan kohteena oleva selvitys tehdään suomen kielellä.