Web Content Display

Ennakkotieto

Sähkön tuottaja voi hakea hankkeen käynnistämisvaiheessa Energiavirastosta ennakkotietoa siitä, täyttääkö hanke tuotantotukilaissa säädetyt toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset. Ennakkotieto annetaan määräajaksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Energiaviraston on noudatettava ennakkotietoa sen voimassaoloajan, mikäli ennakkotietohakemuksessa mainittu kokonaisuus pysyy samana. Ennakkotietohakemus jätetään SATUn kautta ja sen pohjalta tehdään maksullinen ennakkotietopäätös.