Web Content Display

Energiaviraston perustelumuistiot

Lähteen edessä oleva numero viittaa lähteen numeroon jakeluverkkotoiminnan ja suurjännitteiden jakeluverkkotoiminnan suuntaviiva-asiakirjan lopullisessa versiossa, joka on päivätty 29.6.2011.

10 Sähkön jakeluverkkotoiminnan ja suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien suuntaviivat vuosille 2012 – 2015, Maakaapelien kaivuolosuhteiden käyttö jälleenhankinta-arvojen laskennassa
Perustelumuistio nro 1 (versio 3) /2011 asiakirjalle: Sähkön jakeluverkkotoiminnan ja suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien suuntaviivat vuosille 2012 – 2015, Maakaapelien kaivuolosuhteiden käyttö j...

11 Sähkön jakeluverkkotoiminnan ja suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien suuntaviivat vuosille 2012 – 2015, Keski-iän huomiointi sähköverkon nykykäyttöarvon laskennassa
Perustelumuistio nro 2 (versio 3) / 2011 asiakirjalle: Sähkön jakeluverkkotoiminnan ja suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien suuntaviivat vuosille 2012 – 2015. Keski-iän huomiointi sähköverkon nykykäy...

19 WACC-malli ja sen parametrien taso kohtuullisen tuoton laskennassa, 29.6.2011
Perustelumuistio nro 3 (versio 3) / 2011 asiakirjalle: Sähkön jakeluverkkotoiminnan ja suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien suuntaviivat vuosille 2012 – 2015 .

38 Tehostamiskannustin toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa, 29.6.2011
Perustelumuistio nro 4/2011 asiakirjalle: Sähkön jakeluverkkotoiminnan ja suurjännitteisen jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnin suuntaviivat vuosille 2012-2015, 29.6. 2011 – Versio 3.