Web Content Display

Energiaviraston määräykset

Sähkö

Määräys sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä (1097/002/2013) koskee sekä sähköverkonhaltijoita että sähkön myyjiä. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Määräyksellä kumotaan voimassa oleva määräys (367/441/2006).

Määräys sähkön vähittäismyyjän sähkönmyyntiehtojen ja – hintojen ilmoittamisesta Energiavirastolle (122/002/2014) tulee voimaan 4.3.2014. Määräys koskee sähkön myyjiä. Määräyksellä kumotaan voimassaoleva määräys (62/01/2006).

Energiaviraston määräys vähittäismyyjän tunnuslukujen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta Energiavirastolle (1185/002/2013) koskee sähkön vähittäismyyjiä. Määräys tulee voimaan 4.3.2014 alkaen. Määräyksessä tarkoitetut tiedot tulee toimittaa Energiavirastolle ensimmäisen kerran 31.3.2015 mennessä koskien vuotta 2014.

Maakaasu

Määräys maakaasuenergiaa ja maakaasun siirtoa koskevien laskujen erittelystä (1184/002/2013), koskee sekä maakaasuverkonhaltijoita että maakaasun myyjiä. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Määräyksellä kumotaan voimassaoleva määräys (314/01/2000).