Web Content Display

Energiavirasto

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävämme toteutamme valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumista.


Visiomme 2022 – Olemme kehittyvä, edistyksellinen ja arvostettu viranomainen

  • Energiavirasto on jatkuvasti kehittyvä, toimintatavoiltaan edistyksellinen ja asiakaslähtöinen viranomainen. Virasto on myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.
  • Viraston panos energiamarkkinoiden toimivuudessa ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa on merkittävä.

Strategiset tavoitteemme – Energiamarkkinat toimivat ja ilmastotavoitteet toteutuvat

  • Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.
  • Ilmastotavoitteiden politiikkatoimien hallinnointi toteutuu kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden osalta.

Kriittiset menestystekijämme – Henkilöstömme ja toimintatapamme

  • Osaava, palveleva ja kehittämishaluinen sekä sitoutunut henkilöstö, joka aktiivisesti keskustelee ja vaikuttaa kotimaassa ja kansainvälisesti.
  • Tavoitteelliset, tehokkaat ja ajanmukaiset toimintatavat.

Arvomme – Kaikkea toimintaamme ohjaa neljä periaatetta

  • Avoimuus
  • Reiluus
  • Olennaiseen keskittyminen
  • Yhteisen hyvän puolesta toimiminen