Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät 2,1 miljoonaa tonnia vuonna 2017

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 25,1 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2017. Vuonna 2016 vastaavat päästöt olivat 27,2 miljoonaa tonnia. Meneillään olevan päästökauppakauden päästöjen kehitys on esitetty liitteessä.  

Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden käyttö päästökauppasektorilla kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 4,6 % (energiamääränä laskettuna). Kivihiilen, maakaasun ja turpeen kulutus laski edellisvuoteen verrattuna. Merkittävimpien polttoaineiden kulutus energiana on esitetty liitteessä. Päästöjen kehitykseen vaikuttavat mm. säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä pohjoismainen vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään.

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten edellisen vuoden todennetut hiilidioksidipäästöt unionin rekisteriin. Vuoden 2017 osalta 553/554 laitoksesta ilmoitti tiedot aikataulussa. Puuttuvat tiedot päivitetään liitteisiin, kun ne on toimitettu Energiavirastolle.

 

Päästökauppasektorin päästöjen kehitys 2013-2017 pdf

Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2017 pdf
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2017 excel

Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2017 pdf
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2017 excel

Toimialakohtaiset päästötiedot 2013-2017 excel

Merkittävimpien polttoaineiden kulutus päästökauppasektorilla 2013-2017 pdf

 

Lisätiedot: johtaja Tuulia Lepistö, puh 029 5050 041 ja ylijohtaja Simo Nurmi, puh 029 5050 011.

 


Web Content Display