Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Henkilötietojen käsittely Energiavirastossa

Energiavirasto toimii rekisterinpitäjänä henkilötietoja sisältävissä rekistereissä pääasiallisesti lakisääteisen viranomaistehtävänsä nojalla. Näin ollen henkilötietojen käsittely tässä yhteydessä ei EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan vaadi suostumusta, eikä henkilötietojen käsittely myöskään perustu sopimukseen.

Niiltä osin kuin kyse on vapaaehtoisuuteen perustuvista jakelulistoista tai muista vastaavista yhteystietolistoista, rekisteröidyillä on mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa ja tällöin hänet poistetaan kyseiseltä listalta. Energiaviraston ylläpitämistä henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on pyydettäessä saatavilla selosteet ja ulkoisten asiointijärjestelmien selosteet löytyvät viraston internetsivuilta. 

Kaikissa tietosuojaa koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä tietosuojavastaava Viivi Varilaan viivi.varila@energiavirasto.fi puh. 029 5050 050 sekä johtava lakimies Nora Kankaanrintaan nora.kankaanrinta(at)energiavirasto.fi puh. 029 5050 076.


Web Content Display