Blogs

Onko maailmallamme malttia pelastua?

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi odotetun raporttinsa 8.10.2018. Sen johtopäätökset olivat huolestuttavia, toisaalta niihin sisältyi myös toivon siemen. Raportti on yhteenveto aiemmista tutkimuksista, joiden pohjalta tarkennetaan ilmastonmuutoksen tilannekuvaa. Sangen dramaattinen lopputulema ei yllättänyt aktiivisesti ilmastomuutoksen vastaiseen työhön jo...
Read More About Onko maailmallamme malttia pelastua? »

Välttämättömyydestä mahdollisuudeksi

Energia-alan murros on väistämätön tosiasia, ja ilmastonmuutoksen torjuntaan panostetaan väkevästi kaikkialla. Perinteisesti yhteiskunnan odotukset ovat kohdistuneet energian kilpailukykyiseen hinnoitteluun ja korkeaan toimitusvarmuuteen. Tällä vuosituhannella kolmanneksi ja vähintään yhtä olennaiseksi tekijäksi näiden rinnalle on noussut ilmastonmuutoksen torjuminen. Mitä...
Read More About Välttämättömyydestä mahdollisuudeksi »

Osaavaan luotetaan

Energiaviraston tehtävänä on toimeenpanna suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävämme voidaan jakaa kahteen pääalueeseen. Ensinnäkin vastuullamme on valvoa ja edistää energiamarkkinoiden toimintaa eli kilpailtuja sähkö- ja kaasumarkkinoita sekä monopoliasemassa toimivia sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoita. Toiseksi me edistämme ja valvomme ilmastotavoitteiden...
Read More About Osaavaan luotetaan »

Maakaasumarkkinoiden vallankumous

Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä maakaasumarkkinalaki luo edellytykset suurimmalle Suomen maakaasumarkkinoilla tähän mennessä nähdylle uudistukselle. Suljettuna tähän asti pysyneet markkinat avataan kilpailulle ja siirtotoiminta eriytetään myyntitoiminnasta. Baltic Connectorin valmistuminen tarjoaa suomalaisille toimijoille mahdollisuuden ostaa kaasua yhteisiltä...
Read More About Maakaasumarkkinoiden vallankumous »

Yhteistyössä on voimaa

Jorma Ollilan raportti Pohjoismaisesta energiayhteistyöstä julkaistiin kesäkuussa 2017. Otsikko ” Vahva tänään – vahvempi huomenna ” tiivistää hyvin sen keskeiset tavoitteet. Energia-asioissa yhteistyö pohjoismaiden välillä on ollut vapaaehtoisuuteen sekä yhteiseen näkemykseen ja luottamukseen pohjautuvaa. Siksi se onkin ollut rakentavaa ja on myös tuonut merkittäviä...
Read More About Yhteistyössä on voimaa »

Vapaaehtoisesti paras

Yksi suomalaisen yhteiskunnan arvokas ominaispiirre on kykymme ratkaista kansallisesti tärkeitä asioita vapaaehtoisesti yhdessä sopien. Eräs malliesimerkki tästä ovat vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset. Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 Energiatehokkuussopimustoiminta on energian tehokkaan käytön edistämisen tärkein politiikkatoimi Suomessa. Se on toimi, jolla pääosin...
Read More About Vapaaehtoisesti paras »

Sähkömarkkinoiden askelmerkit hahmottumassa

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti Suomen uuden energia- ja ilmastostrategian marraskuun lopulla. Noin viikko tämän jälkeen EU:n komissio julkaisi puhtaan energian paketin. Tuleva lainsäädäntö tulee merkittävästi vaikuttamaan muun muassa sähkömarkkinoiden toimintaan. Samalla se luotsaa energiajärjestelmäämme kohti päästöneutraalia tulevaisuutta. Energia- ja ilmastostrategian...
Read More About Sähkömarkkinoiden askelmerkit hahmottumassa »

Kertakorotuskattoa hinnoitteluun

Lähes vuosi sitten käynnistyi verkkotoimintaa ravistellut tapahtumaketju, joka sai alkunsa muutaman sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiön tehtyä historiallisen suuret siirtohinnankorotukset. Tapaus johti ennen näkemättömään mediamyllytykseen ja asiakkaiden aktivoitumiseen korotuksia vastaan. Myös monet poliittiset tahot osallistuivat keskusteluun, ja erityisesti työ- ja elinkeinoministeri...
Read More About Kertakorotuskattoa hinnoitteluun »

Monopoli ei ole peliä

Sähkö on välttämätön perushyödyke. Nykyaikainen yhteiskunta on täysin riippuvainen korkealaatuisesta ja kohtuuhintaisesta sähköstä. Sähkön siirtoon tarvittavat verkot taas ovat luonnollisia monopoleja. Rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ei ole kansantaloudellisesti kannattavaa eikä tarkoituksenmukaista. Verkkotoiminnan yhteiskunnallinen merkittävyys ja monopoliluonne sekä toiminnan...
Read More About Monopoli ei ole peliä »

Tukeako vai eikö tukea, siinä pulma

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tukijärjestelmät puhuttavat ympäri Eurooppaa. Poliitikot, virkamiehet, kansalaiset, tutkijat ja energia-alan yritykset käyvät monipolvista ja kiivastakin keskustelua asiasta. Päätöksiä järjestelmien jatkosta on tiedossa Suomessakin loppuvuodesta. Suomi murrosvaiheessa Tuulivoimalla tuotetun sähkön nykyinen tukijärjestelmä on...
Read More About Tukeako vai eikö tukea, siinä pulma »

Sähkömarkkinoiden viisi pelastajaa

  Sähkön siirtohintojen korotukset herättivät vilkkaan yhteiskunnallisen keskustelun alkuvuodesta. Samoin tapahtui sähkönjakelun toimitusvarmuuden osalta neljä vuotta sitten joulunajan 2011 myrskyjen jälkeen. Molemmissa tapauksissa keskustelu käytiin vasta ongelmien ilmettyä. Ennen tätä aiheet oli sivuutettu lähes tyystin julkisessa keskustelussa. Energiaviraston näkemyksen...
Read More About Sähkömarkkinoiden viisi pelastajaa »

Uusiutuvaa energiaa kustannustehokkaasti

Sipilän hallitusohjelman linjaukset uusiutuvasta energiasta vaikuttavat...
Read More About Uusiutuvaa energiaa kustannustehokkaasti »

Energia-ala elää murroksessa

Energiavirasto vaikuttaa monin tavoin energia-alan kehitykseen.
Read More About Energia-ala elää murroksessa »

Oikein säännelty?

Vaatimukset paremmasta sääntelystä ovat nousseet vahvasti pintaan niin Suom
Read More About Oikein säännelty? »

Energiaunioniin?

Termi energiaunioni nousi eurooppalaiseen keskusteluun, kun Puolan
Read More About Energiaunioniin? »

Ripeys on valttia ilmastotoimissa

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n huhtikuinen raportti oli p
Read More About Ripeys on valttia ilmastotoimissa »

Älyn käyttö suotavaa

”Älykäs verkko on sähköverkko, johon voidaan tehokkaasti yhdistää kaikkien
Read More About Älyn käyttö suotavaa »

Käännetään reilusti sivua

Energiamarkkinavirasto on 1.1.2014 lähtien Energiavirasto. Nimenvaihdos tul
Read More About Käännetään reilusti sivua »
Showing 18 results.
Items per Page 100
of 1