Web Content Display

Alkuperätakuiden hakeminen

Voimalaitoksen haltija ilmoittaa rekisterinpitäjälle (Fingrid Oyj) sähkön määrän, jolle alkuperätakuuta haetaan sekä kalenterikuukauden ja vuoden, jona sähkö on tuotettu. Alkuperätakuita haetaan rekisterinpitäjältä ja alkuperätakuun standardiyksikkönä käytetään yhtä megawattituntia (MWh).

Rekisterinpitäjä myöntää alkuperätakuun tuotetun energiamäärän perusteella kuukausittain. Alkuperätakuun myöntämiseen liittyvän palvelun hinnoittelun on oltava kohtuullista. Palvelujen hinnat löytyvät Fingrid Oyj:n internet-sivuilta.

Sähkön myyjän on ilmoitettava viipymättä rekisterinpitäjälle alkuperätakuun käyttämisestä myydyn sähkön alkuperän varmentamiseen. Rekisterinpitäjän on peruutettava alkuperätakuu heti saatuaan tiedon takuun käyttämisestä. Rekisterinpitäjän on mitätöitävä alkuperätakuu, jos sitä ei ole käytetty 12 kuukauden kuluessa vastaavan sähköenergia viimeisestä tuotantopäivästä. Alkuperätakuilla voidaan myös käydä kauppaa toimijoiden välillä EU- ja ETA-maiden sisällä. Alkuperätakuut on listattu EEX-pörssiin.