Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Valvontayhteistyö tiivistyy Pohjoismaissa ja Baltiassa

 

Pohjoismaiden ja Baltian energiaviranomaiset julkaisivat tänään yhteislausuman valvontayhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaiden ja Baltian energian tukkumarkkinoilla. Viranomaisyhteistyön tavoitteena on turvata Pohjoismaiden ja Baltian energian tukkumarkkinoiden toimivuus ja hintojen läpinäkyvyys entistä tehokkaammin.

Valvontayhteistyöllä pyritään markkinamanipulaatioon ja sisäpiirintiedon väärinkäyttöön liittyvien epäilysten joustavaan ja tehokkaaseen tutkintaan yhteistyössä eri maiden valvontaviranomaisten kesken. Tämän osalta Pohjoismaiden ja Baltian valvontaviranomaiset ovat tehostaneet viimeisen kahden vuoden aikana yhteisiä toimintatapojaan rikkomusten tutkimiseksi. Energiavirasto toimii Suomessa energian tukkumarkkinoiden valvontaviranomaisena.

Viranomaisvalvonta kohdistuu jatkossa entistä laajemmin REMIT- ja transparenssiasetuksissa säädettyjen sisäpiirintiedon ja markkinainformaation julkaisuvelvoitteiden noudattamisen seurantaan. Viranomaisvalvonta koskee jatkossa Nord Pool Spotin UMM -viestejä sekä muita markkinoilla julkaistavia sisäpiirintietoa koskevia tiedotteita. Toiminta toteutetaan osittain yhteistyössä Nord Pool Spotin markkinavalvonnan kanssa. Viranomaisyhteistyön tiivistyminen Pohjoismaissa ja Baltiassa ei poista organisoitujen markkinapaikkojen velvoitetta jatkaa omalta osaltaan tehokasta markkinavalvontaa. REMIT -sääntely edellyttää organisoiduilta markkinapaikoilta myös jatkossa tehokkaita toimenpiteitä mahdollisten rikkomusepäilysten havaitsemiseksi ja niiden raportoimiseksi eri maiden valvontaviranomaisille.

Lausuma on luettavissa kokonaisuudessaan tässä:

Statement on a coordinated regional market surveillance


Web Content Display