Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tuulivoimanrakentamisen investointeja maksettiin syöttötariffituilla

 

Vuonna 2014 tuulivoiman syöttötariffeja maksettiin 51,7 miljoonaa euroa 36 voimalaitokselle, joilla oli yhteensä 116 tuuliturbiinia. Tuki perustui 758 gigawattitunnin sähköntuotantoon.

Tukea voimaloille maksetaan 12 vuoden ajan, jonka jälkeen ne tuottavat sähköä ilman tukea käyttöikänsä loppuun saakka noin kymmenen vuoden ajan. Tuki perustuu tuotetun sähkön määrään, vaikka niillä katetaan tuulivoimarakentamisen investointeja. Menettelyllä sähkön tuottaja kantaa riskit, ja valtio maksaa osan investoinneista jälkikäteen. Syöttötariffijärjestelmä on käytössä Romaniaa ja Ruotsia lukuun ottamatta kaikissa EU-maissa.  

Suomi otti käyttöön syöttötariffijärjestelmän 2011. Tähän mennessä tuulivoiman syöttötariffitukia on maksettu kaikkiaan 79,4 miljoonaa euroa.

Arvio on, että tänä vuonna tukia maksetaan noin 110 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 tukisumma pysynee tämän vuoden tasolla, vaikka tuulivoimaloiden määrä syöttötariffijärjestelmässä lisääntyy. Tämä johtuu siitä, että ensi vuoden alusta lukien tukitaso pienenee noin 22 euroa megawattitunnilta.

Tuen suuruus on tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan kolmen kuukauden keskiarvon erotus. Jos sähkön markkinahinta laskee alle 30 euroon megawattitunnilta, tukitaso ei tästä kasva. Tällöin se muuttuu kiinteäksi sähkön markkinahinnan päälle maksettavaksi tueksi.

Tavoitehinta on tänä vuonna 105,3 euroa megawattituntia kohden ja ensi vuoden alusta lukien 83,5 euroa megawattituntia kohden. Viime vuonna sähkön markkinahinta oli keskimäärin 36 euroa megawattitunnilta, joten tuki oli noin 69 euroa megawattituntia kohden.

Syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä tuulivoimaloita, kunnes niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 2 500 megavolttiampeeria. Arvion mukaan tällä kapasiteetillä saavutetaan Suomen kuuden terawattitunnin sähköntuotannon tuulitavoite.

Tämän vuoden alussa järjestelmään hyväksyttyjen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho oli 711 megavolttiampeeria. Lisäksi kapasiteetistä oli varattu 137 me-gavolttiampeeria kiintiöpäätöksillä.

Lisätietoja: Johtaja Pekka Ripatti, puhelin 029 5050 075 ja sähköposti: pekka.ripatti(at)energiavirasto.fi


Web Content Display