Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tuulivoimakiintiön raja ylittyi - kiintiöhakemuksia voi vielä jättää

 

Syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten, voimassa olevien kiintiöpäätösten ja käsittelyssä olevien kiintiöhakemusten määrä on ylittänyt 2 500 megavolttiampeerin (MVA) rajan. Kiintiöhakemuksia voi yhä jättää, vaikka 2 500 MVA raja on ylittynyt.

Energiaviraston kiintiölaskuri päivittyy automaattisesti, kun uusia hakemuksia jätetään käsittelyyn, eikä kaikkien hakemusten tuotantotukilain vaatimia edellytyksiä ole vielä tarkastettu. Kiintiöhakemuksia on voitu jättää myös hankkeista, jotka eivät täytä vaadittuja edellytyksiä, jolloin ne eivät ole oikeutettuja kiintiöpäätökseen. Energiavirasto käsittelee hakemukset vireille tulojärjestyksessä. Mikäli joku hanke tai sen osa hylätään, hakemuksen varaama kiintiö tai sen hylätty osa vapautuu jonossa seuraavina oleville hankkeille.

Tuotantotukilain mukaisesti hankkeen rakennusluvan tulee olla lainvoimainen ja verkkoliityntäsopimuksen tulee olla voimassa ennen kiintiöhakemuksen jättämistä. Hakemusta ei voi täydentää sen jättämisen jälkeen näiltä osin.

Mikäli kiintiöhakemuksessa ei ole ennen kiintiöhakemuksen jättämistä päivättyä lainvoimaista rakennuslupaa ja voimassaolevaa verkkoliityntäsopimusta, hakemus hylätään. Rakennusluvan tulee olla lainvoimainen, kun hakemus jätetään eli sen on tullut saavuttaa lainvoima ennen hakemuksen käsittelyä. Kiintiöhakemuksen voi jättää uudelleen, kun kyseiset liitteet ovat olemassa, mutta tällöin hakemus siirtyy käsittelyjonon loppuun. Energiavirasto priorisoi tällä hetkellä perustietolomakkeiden käsittelyä, jotta hankkeista saadaan jätettyä kiintiöhakemuksia SATUssa.

Jos hankekehittäjä on jättänyt kiintiöhakemuksen, joka ei täytä kiintiön hakemisen edellytyksiä – esimerkiksi hankkeella on vasta aiesopimus verkkoon liittämisestä – Energiavirasto kehottaa hakijaa pyytämään hakemuksen peruuttamista osoitteesta tuotantotuki@energiavirasto.fi. Tällöin hankekehittäjä voi jättää kiintiöhakemuksen uudelleen edellytysten täyttymisen jälkeen.

Lisäksi Energiavirasto kehottaa hankekehittäjiä ottamaan huomioon, että kiintiöhakemukseen liittyvien lainvoimaisten rakennuslupien ja verkkoliityntäsopimuksen tulee olla kiintiötä hakevan yhtiön nimissä tai siirretty yhtiölle ennen kiintiöhakemuksen jättämistä. Jos hankekehittäjä on jättänyt kiintiöhakemuksen, joka sisältää pelkästään toisen yhtiön nimissä olevia rakennuslupia tai verkkoliityntäsopimuksen, Energiavirasto kehottaa hakijaa pyytämään hakemuksen peruuttamista ja siirtämään luvat ja/tai sopimuksen hakijan nimiin ennen uuden kiintiöhakemuksen jättämistä. Jos hakemus sisältää hakijan ja jonkin toisen yhtiön nimissä olevia lainvoimaisia rakennuslupia, voidaan hakemuksen perusteella myöntää kiintiötä vain hakijan omissa nimissä olevien rakennuslupien perusteella.

Siinä vaiheessa, kun voimassa olevia kiintiöpäätöksiä ja syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjä on 2500 MVA:n edestä, kiintiö on täynnä, eikä uusia kiintiöpäätöksiä myönnetä. Kiintiön täytyttyä kiintiön ulkopuolelle jäävät hakemukset hylätään.

Linkki kiintiölaskuriin

Lisätiedot: johtaja Pekka Ripatti, puhelin 029 5050 075, lakimies Hanna Riski, puhelin 029 5050 071 ja tekninen asiantuntija Heli Hyvärinen, puhelin 029 5050 077

 


Web Content Display