Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tulkinta tuulivoimakiintiöistä ei ole muuttunut

 

Hallitusohjelmaan kirjatun, tuulivoimaloiden kiintiötä koskevan leikkauspäätöksen jälkeen julkisessa keskustelussa on esitetty, että tuulivoiman kiintiöpäätöstä haettaessa Energiaviraston tulkinta tuulivoimalan turbiinien rakennusluvan lainvoimaisuudesta olisi muuttunut. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Energiavirasto on tuotantotukilain muutoksen tultua voimaan 30.6.2014 aina soveltanut lakia sen sanamuodon mukaisesti siten, että tuotantotukilaissa edellytetyn rakennusluvan lainvoimaisuuteen eivät vaikuta lupaan mahdollisesti sisällytetyt ehdot.

Lain muutoksen tultua voimaan asiasta on kerrottu Energiaviraston ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämissä seminaareissa ja neuvottu sähkön tuottajia niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Hallitusohjelman julkaisemisen jälkeen Energiaviraston asiantuntijoille tulleiden runsaiden tiedusteluiden ja asian yleisen merkityksen vuoksi Energiavirasto tiedotti ehdollisten rakennuslupien lainvoimaisuudesta Internet-sivuillaan 1.6.2015.

Tuotantotukilain mukaan etuoikeus tuulivoimakiintiön saamiseksi on sillä sähkön tuottajalla, joka on ensimmäisenä tehnyt kiintiöhakemuksen, joka täyttää kiintiöpäätöksen saamisen ehdot. Niitä ovat tuulivoimalan turbiineja koskeva, maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu lainvoimainen rakennuslupa ja sähköverkonhaltijan kanssa on tehty sähkömarkkinalaissa tarkoitettu, tuulivoimalan sähköverkkoon liittämiseen mahdollistava sopimus. Rakennuslupa on lainvoimainen, kun siihen ei voida hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. 

Pääsääntöisesti rakennuslupa myönnetään vasta, kun kaava on lainvoimainen, mutta se voidaan myöntää myös lainvoimaa vailla olevan kaavan perusteella. Tällöin rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin kaava on lainvoimainen. Tuotantotukilain nojalla rakennusluvan täytäntöönpanokelpoisuus ei ole edellytys etuoikeuden saamiseksi kiintiöhakemuksen perusteella. 

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunnoille 18.6.2015 lähettämässä tuulivoiman tukijärjestelmää koskevassa lakimuutosesityksessä ei ehdoteta muutoksia kiintiöpäätöksen hakemista koskevaan sääntelyyn.   

Lisätietoja: Johtaja Pekka Ripatti, puhelin 029 5050 075 ja sähköposti: pekka.ripatti(at)energiavirasto.fi  


Web Content Display