Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Tiedote sähkönjakeluverkon laatuvaatimusten täytäntöönpanoajan pidennyksistä

Sähkömarkkinalain 119 §:n mukaan jakeluverkonhaltijan on täytettävä 51 §:n mukaiset toiminnan laatuvaatimukset vastuualueellaan kokonaisuudessaan viimeistään 31.12.2028. Energiavirasto voi jakeluverkonhaltijan hakemuksesta jatkaa kaikkia jakeluverkon käyttäjiä koskevaa täytäntöönpanoaikaa painavista syistä enintään 31.12.2032 ja erittäin painavista syistä enintään 31.12.2036 saakka.

Hakemusten tilanne

Pidennystä on hakenut tähän asti 11 yhtiötä. Hakemusten käsittely on edennyt vuoden 2018 aikana suunnitellusti ja hakemuksista on annettu tähän mennessä 9 päätöstä. Kaksi hakemusta on käsiteltävänä. Seuraavassa taulukossa on kooste tähän asti annetuista päätöksistä:

 Lankosken Sähkö Oy  Pitkä jatkoaika 2036
 PKS Sähkönsiirto Oy  Pitkä jatkoaika 2036
 Järvi-Suomen Energia Oy  Pitkä jatkoaika 2036
 Savon Voima Verkko Oy  Pitkä jatkoaika 2036
 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy  Pitkä jatkoaika 2036
 KSS Verkko Oy  Jatkoaika 2032
 Rantakairan Sähkö Oy  Jatkoaika 2032
 Vatajankosken Sähkö Oy  Ei jatkoaikaa
 Leppäkosken Sähkö Oy  Ei jatkoaikaa
 - - -  
 Loiste Sähköverkko Oy  Käsiteltävänä
 Rovakaira Oy  Käsiteltävänä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvio tulevasta kehityksestä

Siirtymäsäännöksen 119 § 2 momentin perusteella annettavat ratkaisut on jo annettu. Uusia hakemuksia 2 momentin perusteella ei oteta enää käsittelyyn, sillä hakemukset on tullut jättää vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Siirtymäsäännöksen 3 momentin soveltaminen edellyttää verkonhaltijalta yli 200 m verkkoa käyttöpaikkaa kohden. Kyseisen kriteerin täyttää 20 verkonhaltijaa, joista 10 on jättänyt hakemuksen. Näin ollen 10 verkonhaltijaa voisi edelleen hakea ja edellytysten täyttyessä saada jatkoaikaa 3 momentin perusteella. Nämä yhtiöt ovat: 

Enontekiön Sähkö Oy
Koillis-Lapin Sähkö Oy
Tenergia Oy
Tunturiverkko Oy
Kuoreveden Sähkö Oy
Muonion Sähköosuuskunta
Esse Elektro-Kraft Ab
Parikkalan Valo Oy
Tornionlaakson Sähkö Oy
Kronoby Elverk Ab

Lue lisää pidennyshakemusten käsittelystä

Lisätiedot: Verkkoinsinööri Joel Seppälä: joel.seppala@energiavirasto.fi, 029 5050 488 tai Tarvo Siukola, tarvo.siukola@energiavirasto.fi, 029 5050 074.


Web Content Display