Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Tarjouskilpailu uusiutuvan energian tuista

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukilain muutos tulee voimaan 25.6.2018. Sen mukaan Energiavirasto tulee järjestämään uusiutuvan energian teknologianeutraalin tarjouskilpailun, jonka perusteella sähkön tuottaja hyväksytään preemiojärjestelmään. Biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden syöttötariffijärjestelmä suljetaan vuoden lopussa uusilta voimaloilta. Tarjouksia preemiojärjestelmään voivat tehdä tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähkön tuottajat.

Kilpailutuksen kohteena on vuotuinen sähkön tuotantomäärä, joka on yhteensä 1,4 terawattituntia. Se kilpailutetaan yhdellä kerralla. Sähkön tuottajat tekevät tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne ovat valmiita tuottamaan sähköä. Maksettava tuki määräytyy kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä, ja sitä maksetaan tuotetun sähkön määrän perusteella. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.

Tarjouskilpailun järjestäminen edellyttää vielä, että vuoden 2018 ensimmäiseen lisätalousarvioon hyväksytään valtuutus tarjouskilpailun järjestämisestä.

Alustavan aikataulun mukaan tarjousten jättöaika olisi 15.11.-31.12.2018.

Energiavirasto tiedottaa verkkosivuillaan tarkemmin tarjouskilpailun järjestämisestä ja aikatauluista heinäkuussa. Lisäksi Energiavirasto järjestää tarjouskilpailusta tiedotustilaisuuden, joka pidetään Helsingissä 20.9.2018


Lisätiedot:

 


Web Content Display