Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Suomen sähkön vähittäismarkkinat EU:n kilpailullisimpia

Suomen ja Ruotsin sähkömarkkinat ovat kuluttajien kannalta EU:n jäsenmaiden kilpailullisimmat, tulos perustuu Euroopan energiaviranomaisten yhteistyövirasto ACERin laskemaan indikaattoriin. Sähkömarkkinoiden toimivuutta tarkastellaan tänään julkaistussa ACERin ja energiaviranomaisten yhteistyöjärjestö CEERin vuoden 2015 sähkö- ja maakaasumarkkinaraportissa.

Markkinoiden toimivuuden vertailun mittareina on käytetty muun muassa markkinatoimijoiden määrää, markkinaosuuksia, myyjää vaihtaneiden asiakkaiden osuutta, erilaisten tarjousten lukumäärää, hintojen vertailtavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä uusien toimijoiden tuloa markkinoille.

"Suomen markkinan vahvuutena ovat tehokkaat toimintatavat, joita on kehitetty sähkömarkkinoiden avautumisesta lähtien", kommentoi johtaja Antti Paananen Energiavirastosta. "Lähes kaikille kuluttajille asennetut etäluettavat tuntimittarit sekä selkeät markkinaosapuolten välistä tiedonvaihtoa koskevat säännöt ovat parantaneet kilpailun toimivuutta. Valmisteilla oleva keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä Datahub tulee tämän vuosikymmenen lopulla entisestään tehostamaan sähkömarkkinoiden toimintaa."

Tukkuhinnan lasku ei näkynyt kuluttajille 2015

Markkinaraportissa todetaan sähkön tukkumarkkinahinnan laskun pienentäneen viime vuonna eurooppalaisten teollisuusasiakkaiden sähkömaksuja, kotitalouksien sähkölaskuissa tukkuhinnan putoaminen ei kuitenkaan näkynyt. Kuluttajien muut sähkön hinnan yhteydessä maksamat maksut, kuten uusiutuvan energian tuet, pitivät sähkölaskun summan ennallaan.

"Suomessa sähkön tukkuhintamuutoksiin sidottujen sähkösopimusten määrä on ollut kasvussa. Tällä hetkellä noin 10 prosentissa kuluttajien sähkön myyntisopimuksista sähkön hinta seuraa automaattisesti tukkuhintojen muutoksia", toteaa Antti Paananen.

EU:ssa uusiutuvalle energialle maksetut tuet kattavat keskimäärin 13 % kuluttajan sähkölaskusta. Suomessa uusiutuvien tuki maksetaan valtion talousarviosta, joten sitä ei veloiteta erillisenä lisämaksuna sähkön hinnassa.

Sähkömarkkinoiden avautumisesta huolimatta 12 jäsenmaassa sähkön kuluttajahintoja säännellään yhä.

ACER/CEER Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Gas Markets in 2015

Lisätiedot: johtaja Antti Paananen, Markkinat, puh 029 5050 013


Web Content Display