Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Seminaari LVI-tuotteita sitovista EU-määräyksistä 6.11.

Tiistaina 6.11.2018,
valtion virastotalon auditorio, Pasila  

Mitä vaaditaan LVI‐tuotteilta, jotta niitä saa myydä ja asentaa (tuoda markkinoille) Suomessa? Mitä vaatimuksia  Ekosuunnitteludirektiivi asettaa? Kuka on vastuussa ekosuunnitteluvaatimusten täyttymisestä? Miten määräyksiä valvotaan  ja mitä seuraamuksia vaatimusten täyttämättä jättämisestä on? Onko vielä tuotteiden tyyppihyväksyntää? Mistä tarkempaa tietoa? 
 
Näihin ja moneen muuhun kysymykseen tämä seminaari antaa vastauksen. Kohderyhmänä ovat talotekniikan suunnittelijat ja urakoitsijat sekä laitevalmistajat ja maahantuojat.  
 
Ohjelma (muutokset mahdollisia)  
Tilaisuuden puheenjohtaja; Olli Seppänen, hallituksen puheenjohtaja, FINVAC  
 
12:30   Avaus  Kaisa-Reeta Koskinen, Energiavirasto 

12:40  Rakennusalan tuotehyväksyntä  Mikko Koskela, Ympäristöministeriö  
 
13:00  Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät sitovat  Pekka Kalliomäki, Ympäristöministeriö ja KaisaReeta Koskinen, Energiavirasto   

13:20  EU:n uusi tuotetietokanta ja sen velvoitteet valmistajille ja maahantuojille   ‐ miten tietokanta palvelee suomalaista teollisuutta  Maria Holm, Energiavirasto   
 
13:40  Rakennustuotteita koskevien EU‐säädösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden  kelpoisuuden osoittaminen  Juhani Hyvärinen, Talotekniikkateollisuus

14:00 ‐14.30  Kahvitauko
 
14:30  Kuka vastaa asennetun tuotteen vaatimustenmukaisuudesta   Paneelikeskustelu, jossa edustettuna suunnittelu, valmistus, urakointi, kauppa ja rakennuttaja  
 
15:00  LVI‐tuotteiden markkinavalvonnassa usein esille tulevia kysymyksiä   ‐ tarkatkin säännökset edellyttävät tulkintaa  Paula Porkola, Tukes  15.20  Tyyppihyväksyntäasetusten tilanne  Mikko Nyman, VTT Expert Services Oy   
 
15:30  Tuotteiden kelpoisuus ja EU‐säännösten huomioonottaminen valmistuksessa ja kaupassa ‐  Keskustelu, jossa mukana teollisuuden, maahantuonnin ja kaupan edustajia  
 
16:00  Mistä lisätietoa? Energiaviraston nettisivut ja tietokannat  Juha Toivanen, Energiavirasto  
 
16:20  Loppukeskustelu   
 
16.30  Tilaisuus päättyy  
 
Tilaisuus on Energiaviraston ja FINVACin järjestämä.

Seminaariin ilmoittautuminen: www.finvac.org. Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittautuminen pakollinen.
 
Kutsu (pdf)
 
Lisätiedot: Erityisasiantuntija Kaisa-Reeta Koskinen, Energiavirasto, puh. 029 5050 052.
 

Web Content Display