Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Sähkön toimitusvarmuus edellistalven tasolla - sähkö riittää ilman merkittäviä häiriöitä

 

Sähkön toimitusvarmuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen vuoden aikana. Kulutushuipuissa marginaalit ovat pieniä. Tuulivoiman kapasiteetin merkittävä kasvu on hallinnut sähkömarkkinainvestointeja viime vuosina. Lähivuosina merkittävimmät investoinnit valmistuvat ydinvoimaan. Sekä vaihtelevan että joustamattoman tuotannon kasvu lisää haasteita sähkön toimitusvarmuudelle.

Ilman merkittäviä häiriöitä tuotannossa tai siirtoyhteyksissä sähköt riittävät myös tulevan talven kireinä pakkaspäivinä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, etteivät marginaalit ole kovin suuria. Mahdollinen sähkötehon hetkellisestä riittämättömyydestä johtuva tilanne on kuitenkin hallittavissa. Lähivuosien osalta on keskeistä kiinnittää huomiota sähkön- ja lämmön yhteistuotannon kehitykseen, sillä se vastaa noin puolta Suomen omasta sähköntuotannosta kulutushuipuissa.

Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainoa turvaavat tehoreservilaitokset, yhteensä 729 megawattia, ovat siirtyneet tänään talvikauden käynnistysvalmiuteen. Tällöin ne ovat tarvittaessa käytettävissä 12 tunnin kuluessa pyynnöstä. Talvikauden käynnistysvalmius on voimassa 28.2.2018 asti.

Kulutushuipuissa tarvitaan tuontia

Ensi talven kulutushuipuissa kotimainen sähkön tuotantokapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää ja vaje täytyy kattaa sähkön tuonnilla. Energiavirasto arvioi ensi talven kulutushuippuna käytettävissä olevaksi kotimaiseksi sähkön tuotantokapasiteetiksi noin 12 000 megawattia, josta 11 300 MW saadaan markkinaehtoisesti ja loput tehoreservistä. Luku ei sisällä Fingridin järjestelmäreservejä. Kylmänä talvena kulutushuipun arvioidaan olevan noin 15 200 megawattia. Suomen sähkön tuontiriippuvuus talvikaudella kulutushuipuissa voi siis olla yli 3 000 MW. Kaupallisista syistä tuontia voi olla myös tätä enemmän. Sähköntuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on noin 5100 MW.
 


 

 

 

 

 

Verrattuna talveen 2016 – 2017 tuotantokapasiteetti sähkömarkkinoilla on pysynyt edellistalven tasolla ja arvioitu kulutushuippu on noussut noin 100 MW. Tehoreserviä on kasvatettu noin 400 MW.

Markkinoille on valmistunut merkittävimpinä sähköntuotantoinvestointeina Äänekosken biotuotetehdas ja Naantali 4. Asennettu tuulivoimakapasiteetti on kasvanut vuodessa noin 400 MW. Vastaavasti Naantali 1 ja Meri-Porin Fortumin osuus ovat poistuneet markkinoilta, mutta ne ovat käytettävissä tehoreservinä.

Oheisessa kuvassa on esitetty arvioitu Suomen sähköntuotantokapasiteetti tuotantomuodoittain kulutushuippuna talvikaudella 2017 - 2018. Tuulivoiman osalta laskennassa on käytetty 6 % käytettävyyttä.
 

Suomen maakaasun hankinta perustuu Venäjältä tuotavaan maakaasuun. Suomella on kaksi rinnakkaista putkiyhteyttä Venäjälle, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 9 500 MWh/h. Siirtokapasiteetin odotetaan kattavan maakaasun kysynnän. Maakaasuputkistossa ei ole ennalta suunniteltuja rajoituksia kaasun tuonnille talvikaudella 2017 – 2018.

 

Sähkön toimitusvarmuusraportti
Maakaasun toimitusvarmuusraportti

Lisätiedot: yli-insinööri Ville Väre, puh 029 5050 092.

 


Web Content Display