Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Raportti Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2016

Energiavirasto laatii vuosittain raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta. Raportti käsittelee Suomen sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden toiminnan ja markkinoilla tapahtuneiden asioiden yleiskuvauksen lisäksi Energiaviraston toimivaltaa, tehtäviä ja niissä saavutettuja tuloksia sekä yleiskatsauksen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. Lisäksi raportissa käsitellään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimitusvarmuutta.

ACER ja CEER julkaisevat myöhemmin loppuvuodesta yhteenvedon Euroopan sähkö- ja maakaasusisämarkkinoiden toiminnasta.

Ohessa on Energiaviraston laatima Suomen kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta vuonna 2016 (englanninkielinen).

National report on electricity and natural gas markets in 2016

 

Lisätiedot: johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013.


Web Content Display