Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Pohjoismaisia kantaverkkoyhtiöitä vaadittu toimittamaan yhteinen ehdotus taajuudensäätöblokista viivytyksettä

Pohjoismaiset energiaregulaattorit ovat yhdessä vaatineet pohjoismaisia kantaverkkoyhtiöitä toimittamaan regulaattoreiden hyväksyttäväksi mahdollisimman pian yhteisen ehdotuksen taajuudensäätöblokista pohjoismaisella synkronialueella. Regulaattorit ovat vaatineet, että kantaverkkoyhtiöiden on aloitettava julkinen konsultaatio ehdotuksesta viimeistään maaliskuun alkuun mennessä. Regulaattorit ovat myös vaatineet kantaverkonhaltijoita raportoimaan ehdotuksen valmistelutyön etenemisestä viikoittain.

Eurooppalaisten sähkön siirtoverkon käyttöä koskevien suuntaviivojen mukaan pohjoismaisen synkronialueen sähkön kantaverkonhaltijoiden olisi pitänyt toimittaa yhteinen taajuudensäätöblokin (LFC Block) määrittelyä koskeva ehdotus 14.1.2018 mennessä alueen kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksyttäväksi. Kantaverkkoyhtiöt eivät kyenneet toimittamaan yhteistä ehdotusta annettuun määräaikaan mennessä.

Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan energiaregulaattorit ovat viime viikolla yhdessä vaatineet alueen kantaverkkoyhtiöitä toimittamaan yhteisen ehdotuksen mahdollisimman pian. Ennen ehdotuksen toimittamista kantaverkkoyhtiöiden on järjestettävä ehdotuksesta vähintään kuukauden mittainen julkinen kuuleminen, jolloin eri sidosryhmät voivat ottaa kantaa ehdotukseen. Energiaregulaattorit ovat vaatineet, että kantaverkkoyhtiöiden on aloitettava julkinen kuuleminen ehdotuksesta viimeistään maaliskuun alkuun mennessä. Energiaregulaattorit myös huomauttivat, että ehdotuksen valmistelussa pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden on noudatettava siirtoverkon käyttöä koskevissa suuntaviivoissa säädettyjä menettelyjä, kuten kantaverkkoyhtiöiden on päätettävä regulaattoreille toimitettavasta ehdotuksesta yksimielisesti.

Yhteisen ehdotuksen valmistelutyön etenemisen varmistamiseksi energiaregulaattorit ovat vaatineet kantaverkkoyhtiöitä raportoimaan valmistelutyön etenemisestä viikoittain.

Pohjoismaisten energiaregulaattoreiden kirje kantaverkkoyhtiöille löytyy osoitteesta https://www.nordicenergyregulators.org/news/

 

Lisätiedot: 

-johtaja Antti Paananen, puh 029 5050 013

-johtava asiantuntija Jarno Lamponen, puh 029 5050 072

 

Web Content Display