Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Päätös sähkönsiirron perusmaksun määräytymisestä liittymän käyttöpaikkojen lukumäärän mukaan

Energiavirasto antoi joulukuussa 2017 päätöksen koskien sähkönsiirron perusmaksun määräytymistä liittymän käyttöpaikkojen lukumäärän mukaan.

Asiassa oli kyse siitä, että Loiste Sähköverkko Oy:n 1.1.2017 voimaan tulleessa hinnastossa useiden siirtotuotteiden perusmaksu 3x25 A sulakekoolla määräytyi sen mukaan, kuinka monta käyttöpaikkaa liittymällä on.

Hallituksen esityksessä sähkömarkkinalainsäädännöksi (HE 20/2013 vp) 24 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaisesti verkkopalvelujen myyntihintojen ja -ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden tulisi olla tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille. Tämä merkitsee, että tietty palvelu on tarjottava samoilla, yhtenäisillä ehdoilla kaikille asiakkaille.

Edelleen 24 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaisesti verkkopalvelujen käytön suhteen erikokoisten tai tyyppisten asiakkaiden välillä voisivat jakelumaksut vaihdella kuten nykyäänkin. Saman asiakasryhmän sisällä tulee kuitenkin olla sama hinnoittelu. Asiakkailla, joilla on samansuuruinen sulake, tulisi olla hinnoittelultaan samanlainen jakelumaksu.

Energiavirasto katsoi päätöksessään, että tilanteessa, jossa hinnoittelu on laadittu sulakekokoon perustuvaksi, tulee asiakkailla, joilla on samansuuruinen sulake, olla hinnoittelultaan samanlainen jakelumaksu asiakasryhmän sisällä. Koska Loiste Sähköverkko Oy:n 1.1.2017 voimaan tulleessa hinnastossa useiden tuotteiden hinnoittelu perustui sulakekokoon, Energiavirasto katsoi, että kyseisissä tuotteissa asiakkailla, joilla on samansuuruinen sulake, tulee olla hinnoittelultaan samanlainen jakelumaksu asiakasryhmän sisällä.

Energiavirasto katsoi, että rivi- ja kerrostaloasiakkaita voidaan pitää omana asiakasryhmänään. Rivi- ja kerrostaloasiakkaiksi voidaan katsoa kohteet, joissa yhdellä liittymällä on vähintään kolme käyttöpaikkaa.

Energiavirasto velvoitti päätöksellä Loiste Sähköverkko Oy:n korjaamaan menettelynsä sähkömarkkinalain 24 §:n mukaiseksi siten, että sähkönjakelun perusmaksun suuruus ei riipu siitä, kuinka monta liittymää käyttöpaikalla on.

Loiste Sähköverkko Oy oli lausunnossaan ilmoittanut muuttavansa hinnoittelunsa kahteen portaaseen siten, että 25A sulakekoolla olevien käyttöpaikkojen perusmaksut porrastetaan kahteen portaaseen siten, että 1. portaaseen kuuluvat kerros- ja rivitalot, joissa liittymällä on vähintään kolme käyttöpaikkaa ja toiseen portaaseen liittymät joilla on yksi tai kaksi käyttöpaikkaa.

Energiavirasto katsoi päätöksessä, että Loiste Sähköverkko Oy:n esittämät oma-aloitteiset korjaavat toimenpiteet olivat riittäviä ja sähkömarkkinalain 24 §:n mukaisia.
 

Päätös Loiste Sähköverkko Oy:n sähkönjakelun perusmaksujen tasapuolisuudesta


Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, puh 029 5050 032.


Web Content Display