Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Päästökaupan kompensaatiotukea maksettiin 27 miljoonaa euroa

Vuonna 2017 käyttöön otetun päästökaupan epäsuorien vaikutusten kompensaatiojärjestelmän mukaan energiaintensiivisen teollisuuden toimialoille korvataan päästöoikeuden hinnan vaikutusta sähkön hintaan.

Tänä vuonna kompensaatiotukea maksettiin 58 laitokselle yhteensä 26,75 miljoonaa euroa. Laitoksista 30 toimii metsäteollisuudessa, joille tukea maksettiin yhteensä 16,73 miljoonaa euroa. Metalliteollisuuden laitoksia oli 11 ja niille maksettiin tukea 6,64 miljoonaa euroa. Muilla toimialoilla toimivat 17 laitosta saivat tukea yhteensä 3,38 miljoonaa euroa. Tukea saaneet laitokset ovat nähtävissä Energiaviraston sähköisen asiointijärjestelmän verkkosivuilla. Suurin yksittäinen tukea saanut yritys oli UPM-Kymmene Oyj, jonka kuusi laitosta saivat tukea yhteensä 7,78 miljoonaa euroa.

Tukea voi hakea Energiavirastolta, ja sitä voidaan myöntää kuluvan päästökauppakauden loppuun, joka päättyy 31.12.2020. Tuen määrään vaikuttavat muun muassa päästöoikeuden markkinahinta sekä keskimääräinen sähkönkulutus laitokselle määritetyn viitejakson aikana. Tuen määräytyminen on kuvattu tarkemmin Energiaviraston verkkosivuilla.

Energiavirasto on julkaissut 17.12.2018 päivitetyn ohjeen tuenhakijoille. Pian voimaan tulevan kompensointiasetusmuutoksen myötä hakemuksen jättämisen määräaikaa on pidennetty kahdella kuukaudella, eli hakemus on jätettävä viimeistään 30. päivänä kesäkuuta tarkasteluvuotta seuraavana vuonna. Näin ollen tarkasteluvuotta 2018 koskevat tukihakemukset tulee jättää Energiavirastolle 1.1.-30.6.2019 välisenä aikana.

 

Lisätietoja:

Markkina-asiantuntija Anna-Maija Sinnemaa

anna-maija.sinnemaa@energiavirasto.fi

puhelin 029 5050 068

 

Johtaja Pekka Ripatti

pekka.ripatti@energiavirasto.fi

puhelin 029 5050 075


Web Content Display