Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Päästökaupan huutokauppatulot ennätyskorkealla, jatkossa huutokaupattava päästöoikeusmäärä vähenee

Suomelle kertyi kuluneena vuonna tuloja päästöoikeuksien huutokaupoista yhteensä 251,8 miljoonaa euroa. Historiallisen suuret tulot ovat seurausta kohonneesta päästöoikeuden hinnasta: elokuusta lähtien kauppaa on käyty 20 euron tuntumassa, kun vielä vuoden alussa hinta oli 8 eurossa. Päästöoikeuksia huutokaupattiin EEX-pörssin kautta yhteensä 144 kertaa, joista neljä koski lentoliikenteen päästöoikeuksia.

Vuonna 2019 huutokaupattava päästöoikeuksien määrä tulee laskemaan edeltävien vuosien tasosta huomattavasti. Syynä tähän on markkinavakausvaranto, EU:n laajuinen mekanismi, missä osa huutokaupattavista päästöoikeuksista siirretään perustettuun varantoon liikkeelle laskun sijaan. Menettelyn tavoitteena on pienentää tulevina vuosina päästöoikeuksien tarjontaa markkinoilla ja sitä kautta vähentää päästöoikeuksien ylijäämää.

EU komission vastuulla on laskea varantoon siirrettävä päästöoikeusmäärä. Toukokuussa 2018 EU komissio julkaisi tiedon kuinka paljon varantoon tullaan siirtämään 01-08/2019 välisenä aikana. Jatkossa, vuoden 2019 jälkeen, varantoon siirrettävä määrä määritellään aina ajanjaksolle syyskuu-elokuu. Täsmälliset määrät huutokaupattavista päästöoikeusmääristä ja ajankohdista julkaisee huutokaupat toteuttava pörssi huutokauppakalenterissa, minkä tulee noudattaa kalenterivuotta. Näin ollen vuoden 2019 huutokauppakalenterissa on huomioitu varantoon siirtyvä osuus elokuuhun saakka mutta loppuvuoden osalta huutokaupattavia määriä tullaan päivittämään, kun EU komissio on julkaissut uuden tiedon varantoon siirrettävästä päästöoikeusmäärästä. Päivitetyn huutokauppakalenterin julkaisusta vastaa EEX-pörssi.

Suomen huutokauppakalenterin mukainen osuus vuoden 2019 päästöoikeuksista on 11,2 miljoonaa EUA:ta mutta kokonaismäärä tulee siis laskemaan. Lentoliikenteen päästöoikeuksia huutokaupataan Suomen puolesta 103 000.    

Vuoden 2019 huutokaupat käynnistyvät 7.1.2019. Tiedot toteutuneista huutokaupoista löytyvät Energiaviraston kotisivuilta sekä huutokaupat toteuttavan EEX-pörssin kotisivuilta.

Lisätietoja: markkina-asiantuntija Anna-Maija Sinnemaa, anna-maija.sinnemaa@energiavirasto.fi


Web Content Display