Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Metsähaketuen rajauksen ohjeet päivitetty

Metsähaketuen rajauksen asiakokonaisuus on päivitetty sähkön tuotantotukijärjestelmän seurantaohjeeseen

Energiavirasto on päivittänyt sähkön tuottajille tarkoitettua seurantaohjetta, johon on sisällytetty metsähakkeella tuotetun sähkön tuen rajauksen aiheuttamat muutokset. Vuodesta 2019 alkaen metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki tullaan rajaamaan 60 prosenttiin, mikäli hake on peräisin järeän puun hakkuukohteiden jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta. Rajaus perustuu 20.3.2015 tehtyyn muutokseen lakiin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010).

Keskeisimmät täydennykset ohjeeseen on tehty voimalaitoksen seurantasuunnitelmaa käsittelevään lukuun:

  • 5.3.5 Sähkön tuotannossa käytettävät polttoaineet
  • 5.3.8 Metsähakkeen alkuperän seuranta (Uusi)
  • 5.3.9 Metsähakkeen alkuperän osoittaminen (Uusi)

Linkki seurantaohjeeseen sekä aiemmat asiaan liittyvät materiaalit ovat nähtävillä viraston internetsivuilla:

http://www.energiavirasto.fi/jarean-puun-tuotantotuen-rajaus

Tuen rajausta sovelletaan vuoden 2019 alusta tuotetulle sähkölle. Rajaus ei koske metsätähdehaketta tai kantomursketta. Jos sähkön tuottaja haluaa täyden tuen kokopuu- tai rankahakkeelle vuodesta 2019 alkaen, tulee sähkön tuottajan hakea muutosta voimalaitoksen hyväksymispäätökseen seurantasuunnitelman osalta. Sähkön tuottaja ei siis voi saada vuodesta 2019 lähtien täyttä tukea kokopuu- tai rankahakkeen käytölle, ellei seurantasuunnitelmaan ole lisätty kokopuu- tai rankahakkeen uudet polttoaineluokat 3112a ja 3112b sekä alkuperän osoittamiseen liittyvät menettelyt.

Tuen rajaus edellyttää muutoksia tuotantotuen sähköiseen asiointijärjestelmään (SATU) ja tarvittavat muutokset tullaan tekemään vuoden 2017 lopulla. Energiavirasto tiedottaa sähkön tuottajille, kun SATU-järjestelmän päivitys on valmis ja muutoshakemuksia voi jättää tuen rajaukseen liittyen.

Muutoshakemus on hyvä jättää Energiavirastolle mahdollisimman pian, mutta viimeistään 1.8.2018 mennessä, mikäli sähköntuottaja haluaa hakea täyden tuotantotuen kokopuu- tai rankahakkeen käytölle sähkön tuotannossa heti vuodesta 2019 alkaen. Energiavirasto ei kuitenkaan voi luvata, että kaikki kyseiseen päivämäärään mennessä jätetyt muutoshakemukset saadaan käsiteltyä ennen 1.1.2019 alkavaa tariffijaksoa.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Olli Mäki (olli.maki(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 094) ja johtaja Pekka Ripatti (pekka.ripatti(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 075).


Web Content Display