Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Maakaasuverkkotoiminnan vuoden 2016 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat

Energiavirasto julkaisee vuoden 2016 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat ja oheisessa liitteessä vuonna 2016 verkonhaltijoille lasketut seuraavat tiedot:
 

- maakaasuverkko-omaisuuden oikaistu jälleenhankinta-arvo

- maakaasuverkko-omaisuuden oikaistu nykykäyttöarvo

- maakaasuverkko-omaisuuden oikaistut tasapoistot

- maakaasuverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma

- maakaasuverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma

- maakaasuverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu koroton vieras pääoma

- maakaasuverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma

- kohtuullinen tuotto

- toteutunut oikaistu tulos

- alijäämä tai ylijäämä.

 

Energiavirasto julkaisee nyt ensimmäistä kertaa näin laajasti yhtiökohtaisia tietoja.

Tiedot perustuvat Energiaviraston 30.11.2015 (siirtoverkko: 18.12.2015) vahvistamiin valvontamenetelmiin, jotka koskevat maakaasun verkkotoiminnan kolmatta valvontajaksoa 1.1.2016 – 31.12.2019. Tiedot ovat vielä kuluvan kolmannen valvontajakson ensimmäisen vuoden 2016 osalta alustavia. Energiavirasto vahvistaa vuosien 2016-2019 yli- ja alijäämät aikaisintaan vuonna 2020 annettavilla valvontapäätöksillä. Vuoden 2016 alustavien laskelmien ali- tai ylijäämät eivät siis vielä kerro sitä, onko koko kolmannen valvontajakson 2016-2019 ajalta hinnoittelu kokonaisuudessaan kohtuullista.  

Erillisessä liitteessä (PDF) yli- ja alijäämät on laskettu vähentämällä toteutuneesta oikaistusta tuloksesta verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle määritelty kohtuullinen tuotto. Alijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ollut alle kohtuulliseksi määritetyn tason. Vastaavasti ylijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ylittänyt kohtuulliseksi määritetyn tason. Toiselta valvontajaksolta kolmannelle valvontajaksolle siirtyneet ja kolmannen valvontajakson yli- ja alijäämät on ilmoitettu liitteenä taulukossa erikseen yhtiökohtaisesti. Verkonhaltijan on otettava kolmannella valvontajaksolla (2016-2019) huomioon toisen valvontajakson (2010-2015) osalta vuonna 2017 annettu valvontapäätös määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta. Mikäli siis verkonhaltijan hinnoittelu ylitti kohtuullisuuden tason toisella valvontajaksolla (2010-2015), verkonhaltija velvoitetaan ottamaan mahdollinen ylijäämä huomioon kolmannen valvontajakson (2016-2019) aikana käytettävässä hinnoittelussaan.
 

 
 
* päivitetty 9.3.2018
 

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Heidi Tiivola, puh. 029 5050 084, johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, verkkoinsinööri Lasse Simola, puh. 029 5050 021 ja johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023. 


Web Content Display