Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Lausuntopyyntö Fingrid Oy:n ehdot ja edellytykset reservipalvelujen tarjoajille ja tasevastaaville sekä epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisen kauppapaikan täytäntöönpanoa koskevista ehdoista

Energiavirasto kuulee Fingrid Oyj:n hyväksyttäväksi toimittamista ehdoista ja edellytyksistä reservipalvelujen tarjoajille ja tasevastaaville sekä epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisen kauppapaikan täytäntöönpanoa koskevista ehdoista.

Asetuksen (EU) 2017/2195 artiklan 18 mukaisesti siirtoverkonhaltijoiden on kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta laadittava ehdotus reservipalvelun tarjoajia ja tasevastaavia koskevista ehdoista ja edellytyksistä. Fingridin valmistelemat ehdotukset on jaettu neljään kokonaisuuteen:

  • Ehdot ja edellytykset taajuuden vakausreservin (FCR) toimittajalle
  • Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) toimittajalle
  • Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle
  • Tasevastaavien (BRP) ehdot ja edellytykset

Lisätietoja antaa:

Johtava asiantuntija Jarno Lamponen, puh 029 5050 072

Johtava asiantuntija Suvi Lehtinen, puh 029 5050 061

Lakimies Mari Salo, puh 029 5050 062

Yli-insinööri Ville Väre, puh 029 5050 092

Lausunnot tulee toimittaa 30.8.2018 mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi. Vastaukseen merkintä dnro 1446/433/2018. Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

 

Asetuksen (EU) 2017/2195 artiklan 22 mukaisesti kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on yhdessä 6 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta laadittava yhteinen ehdotus epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisen kauppapaikan täytäntöönpanopuitteista.

Lisätietoja antaa:

Yli-insinööri Ville Väre, puh 029 5050 092

Johtava asiantuntija Jarno Lamponen, puh 029 5050 072

Lausunnot tulee toimittaa 23.8.2018 mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi. Vastaukseen merkintä dnro 1445/433/2018. Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Lausuntopyyntö
Reservitoimittajien (FCR) ehdot ja edellytykset
Reservitoimittajien (aFRR) ehdot ja edellytykset
Reservitoimittajien (mFRR) ehdot ja edellytykset
Tasevastaavien (BRP) ehdot ja edellytykset
Tasepalvelusopimus
INFM Legal proposal art 22 EBGL


Web Content Display