Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Kuuleminen Skangasin Porin LNG-terminaalin palveluehdoista ja -hinnoittelusta

Kuuleminen koskien Skangasin Porin LNG-terminaalin palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä
 
Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan noudatettaviksi palvelujen ehdot ja palvelujen hinnoittelua koskevat menetelmät ennen niiden käyttöönottamista.
 
Energiavirasto vahvistaa ehdot, edellytykset ja tariffit, jotka koskevat oikeutta käyttää nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoja.
 
Vahvistuspäätös, jota sovelletaan nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen haltijan ehtoihin, edellytyksiin ja tariffeihin, on voimassa Energiaviraston määrittämän enintään kahden vuoden pituisen määräajan.
 
Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien palvelujen ehtoja ja palvelujen hinnoittelua koskevia menetelmiä ennen niiden käyttöönottamista.
 
Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 12.1.2018 sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)energiavirasto.fi.


Luonnos: Porin nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin terminaalisäännöt tammikuu 2018
(Skangas Oy)


Lisätiedot: analyytikko Mikko Friipyöli, puh 029 5050 065.


Web Content Display