Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Kuuleminen koordinoidusta ajojärjestyksen uudelleenmäärittelystä ja vastakaupasta

Kuuleminen koordinoitua ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyä ja vastakauppaa koskevasta menettelystä sekä kyseisen menettelyn kustannustenjaosta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella.
 
Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida ehdotusta koordinoitua ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyä ja vastakauppaa koskevasta menettelystä sekä kyseisen menettelyn kustannustenjaosta Nordic kapasiteetinlaskenta-alueella.
 
Kantaverkkoyhtiö Fingrid toimitti kapasiteetinlaskenta-alueen kaikkien siirtoverkonhaltioiden yhteisen ehdotuksen menettelystä sekä kustannustenjaosta Energiavirastolle hyväksyntää varten Asetuksen (EU) 2015/1222 artiklan 35 sekä artiklan 74 mukaisesti. Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien menettelyä sekä kustannusten jakamista. 
 
Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 11.5.2018 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)energiavirasto.fi tai postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero: 888/433/2018.
 
Lisätietoja asiasta antaa sähkömarkkina-asiantuntija Jori Säntti, 
jori.santti(at)energiavirasto.fi, puh 029 5050 079.

Liitteet:
 

Web Content Display