Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Kommentointipyyntö metsähaketuen rajaukseen liittyvästä raportista

Tuotantotukilaki (1396/2010) muuttui 20.3.2015 siten, että metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki tullaan rajaamaan 60 prosenttiin, mikäli hake on peräisin järeän puun hakkuukohteiden jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta. Rajaus tulee voimaan erikseen annettavalla valtioneuvoston asetuksella kolmannen kalenterivuoden alusta lain tultua voimaan.

Energiavirasto on luonnostellut raportin metsähaketuen rajauksen toimeenpanosta. Raportin perusteella päivitetään myöhemmin tuotantotuen varsinaisia ohjeita, jotka ovat nykyisin sähköntuottajille tarkoitettu seurantaohje sekä todentajaohje todentajille. Tämän raportin perusteella muutetaan seuraavia seurantaohjeen kappaleita:

  • 1.3 Tuotantotukien tasot
  • 2.3 Seurantajärjestelmän kehittäminen
  • 5.3.5 Sähkön tuotannossa käytettävät polttoaineet
  • 5.3.8 Metsähakkeen alkuperän seuranta (Uusi)

Energiavirasto varaa sidosryhmilleen mahdollisuuden kommentoida raporttia ennen varsinaisten ohjeiden päivittämistä. Tämän jälkeen myös päivitettyjä ohjeita on mahdollisuus kommentoida myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Raportti on nähtävillä viraston internetsivuilla: http://www.energiavirasto.fi/jarean-puun-tuotantotuen-rajaus

Kommentit pyydetään toimittamaan viimeistään 23.12.2015 klo 12 Energiavirastoon sähköpostitse osoitteeseen tuotantotuki(at)energiavirasto.fi tai olli.maki(at)energiavirasto.fi. Kommentit voi myös toimittaa postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Olli Mäki (olli.maki(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 094) ja johtaja Pekka Ripatti (pekka.ripatti(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 075).

 


Web Content Display