Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Kiintiöhakemusten käsittely pysähtyy, kiintiö ei vielä sulkeudu

Syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten, käsittelyssä olevien hyväksymishakemusten, voimassa olevien kiintiöpäätösten ja muiden varausten määrä lähestyy 2 500 megavolttiampeerin (MVA) rajaa.

Vireillä olevien kiintiöhakemusten käsittely pysähtyy, koska kiintiöstä vapaana oleva määrä alittaa kiintiöjonossa ensimmäisenä olevassa kiintiöhakemuksessa haetun määrän. Kiintiö ei vielä sulkeudu.

Kiintiötilanne 26.11.2015 on seuraava:

  Kilovolttiampeeria (kVA)
Kokonaiskapasiteetti 2 500 000,00
Syöttötariffijärjestelmään hyväksytyt voimalaitokset 1 038 288,28
Käsittelyssä olevat hyväksymishakemukset, ei kiintiöpäätöstä 151 748,00
Kiintiöpäätökset 1 024 682,00
Muut varaukset 211 590,00
Yhteensä 2 426 308,28
Kiintiötä vapaana 73 691,72

 

Muut varaukset –kohta sisältää merituulivoiman demohanketta koskevan varauksen määrältään 60 MVA sekä kiintiöpäätöksistä vireillä olevien valitusprosessien  perusteella tehdyt varaukset kiintiöstä, yhteensä määrältään 151,590 MVA.

Kiintiötä on mahdollista vapauttaa sähkön tuottajan toimesta ennen 2 500 MVA:n rajan täyttymistä, jos sähkön tuottaja peruuttaa vireillä olevan hyväksymishakemuksen tai kiintiöhakemuksen. Sähkön tuottajia suositellaan arvioimaan ja harkitsemaan oman hakemuksensa menestymismahdollisuudet huolellisesti sen suhteen, onko hyväksymishakemus tehty tuotantotukilain 14 §:ssä säädetyllä tavalla tai täyttyvätkö kiintiöhakemuksen jättämistä koskevat tuotantotukilain 17 a §:ssä säädetyt edellytykset kiintiöhakemuksen jättämiselle. Hylkäävä hyväksymispäätös ei vapauta kiintiötä uudelleen jaettavaksi.

Kiintiötä on myös mahdollista vapautua, jos vireillä olevat kiintiöpäätöksiä koskevat valitusprosessit päättyvät lainvoimaisella päätöksellä ennen 1.11.2017. Tällöin ne vapauttavat näille varatun osan kiintiöstä. Kiintiötä voi myös vapautua, jos merituulivoiman demohankkeen osalta selviää, että hanke toteutetaan pienempänä kuin 60 MVA.

Kun 2 500 MVA:n kiintiö on täyttynyt tai määräaika umpeutuu, johon mennessä on haettava hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään kiintiöpäätökseen voimassaoloaikaan perustuen, ei uusia kiintiöpäätöksiä enää tehdä ja kiintiö suljetaan lopullisesti. Energiavirasto tiedottaa kiintiön sulkeutumisesta erikseen.

Lisätiedot: Lakimies Anne Kaartinen, puhelin 029 5050 030 tai tuotantotuki(at)energiavirasto.fi


Web Content Display