Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

« Back

Energiaviraston ohjeistus liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevaan raportointiin on päivitetty

Energiavirasto on päivittänyt ohjeistusta ja ilmoituslomakkeita liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain mukaiseen raportointiin liittyen.

Asiakirjoja on päivitetty mm. seuraavilta osin:

  • Lain soveltamisalaan kuuluvan kevyen polttoöljyn määrän arvioimisessa voi käyttää Tilastokeskuksen arvion mukaista lukua
  • Polttoaineen toimittajat voivat jatkossa raportoida samalla taulukolla myös biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyyden
  • Lisätty ohjeistus päästövähennysvelvoitteen täyttämisestä yhdessä toisen polttoaineen toimittajan kanssa ja tieliikenteen sähkön ja lentoliikenteen biopolttoaineiden toimittajan kanssa
  • Fossiilisten polttoaineiden alemman lämpöarvon lähteenä käytetään jakeluvelvoitelain sijaan JEC-raporttia

Raportointiohje

Ilmoitus edellisen kalenterivuoden aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden tiedoista tulee toimittaa Energiavirastolle aina kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot:

kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi


Web Content Display