Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiaviraston lausunto tuulivoiman sähköverkkoon liittämisestä ja liittymissopimuksista

Energiavirasto on antanut oheisen lausunnon EPV Energia Oy:n päätöspyyntöön. Lausunnossa on arvioitu minkälainen verkonhaltijan ja liittyjän välinen sopimus voidaan katsoa tuotantotukilain mukaiseksi liittymissopimukseksi. Lausunnossa on myös arvioitu liittymissopimusten sähkömarkkinalainmukaisuutta sopimusten solmimisajankohdan ja maksuaikataulun osalta.

Lausunto sähköverkkojen liittymis- ja rakentamissopimuksista


Web Content Display