Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiaviraston lausunto lainsäädäntömuutoksista siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoon liittyen

Energiavirasto on antanut 6.7.2016 työ- ja elinkeinoministeriölle oheisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin. Viraston lausunnossa on kiinnitetty huomiota erityisesti luonnoksen korotuskattoa koskevien laskentaperusteiden ja termien määritelmiin liittyviin epäselvyyksiin.

Energiaviraston lausunto


Web Content Display