Kontaktuppgifter

Besökadress: Fågelviksgränden 4, 4 våningen, 00530 Helsingfors
Adress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsinfors
Telefon: 029 5050 000

Fax: (09) 6221 911
E-post: kirjaamo(at)energiavirasto.fi

Våra personliga e-postadresser har formen:
förnamn.efternamn(at)energiavirasto.fi
 

Ledning

Överdirektör Simo Nurmi, tel 029 5050 011

 

Administration

Direktör Jukka Moisanen, tel 029 5050 025

Kommunikationsexpert Anu Becker, tel 029 5050 505
Expert Laura Heikkinen, tel 029 5050 081
Personalspecialist Henna Heimberg, tel 029 5050 022
Redovisningsexpert Niina Isotalo, tel 029 5050 058
Ledande jurist Nora Kankaanrinta, tel 029 5050 076
Redovisningsexper Merja Karjalainen, tel 029 5050 169
Expert Tiina Luoma, tel 029 5050 040
Dokumenthantering specialist Hanna Malin, tel 029 5050 014
Expert Petteri Mäkelä, tel 029 5050 160
ICT-Arkitekt Jari Nurmi, tel 029 5050 054
 Tjänstesekreterare Sirpa Rintala, tel 029 5050 033
Överingenjör Mikko Äikäs, tel 029 5050 037

 

Marknader

Direktör Antti Paananen, tel 029 5050 013

Marknadsutveckling

Utveckling av grossistmarknaden, nätföreskrifter, marknadsreglering, leveranssäkerhet, effekreserv, efterfrågeelasticitet, kraftverksregister

Ledande expert Jarno Lamponen, tel 029 5050 072
Praktikant Henri Hämäläinen, tel 029 5050 145
Jurist Mari Salo, tel 029 5050 062
Elmarknadsexpert Jori Säntti, tel 029 5050 079
Överingenjör Ville Väre, tel 029 5050 092

Naturgasmarknadenprojekt
Öppnande och utveckling av marknaden, marknadsregler 

Ledande expert Timo Partanen, tel 029 5050 060
Expert Meri-Katriina Pyhäranta, tel 029 5050 137 
Jurist Mari Salo, tel 029 5050 062
Biträdande jurist Iida Mäkimattila, tel 029 5050 140 

Marknadsövervakning

Övervakning av grossistmarknaden, REMIT-förordningen, marknadstransparens, registrering av marknadsaktörer, offentliggörande av marknadsmanipulation och insiderinformation och övervakning av missbruk

Analytiker Sami Hurmalainen, tel 029 5050 159
Biträdande jurist Ella Rinne, tel 029 5050 142

Minutmarknader

Utveckling och övervakning av minutmarknaden, konkurrensutsättning av el, www.sahkonhinta.fi, byte av försäljare, fakturering och avtalsvillkor, anmälan om elens ursprung, prisstatistik

Ledande expert Anu Värilä, tel 029 5050 112
Jurist Sari Broman, tel 029 5050 039
Jurist Patrick Malén, tel 029 5050 126
Analytiker Markus Nora, tel 029 5050 046
 

Förnybar energi

Direktör Pekka Ripatti, tel 029 5050 075

Ekonomiskt team

Ledande expert Kari Lavaste, tel 029 5050 038
Praktikant Tiina Arto, tel 029 5050 168
Överinspektör Ville Laasonen, tel 029 5050 088
Jurist Inkeri Lilleberg, tel 029 5050 121
Överinspektör Olli Mäki, tel 029 5050 094
Överinspektör Mervi Suni, tel 029 5050 122
Överingenjör Jani Torniainen, tel 029 5050 056
 

Tekniskt team

Ledande expert Maiju Seppälä, tel 029 5050 048
Teknisk expert Tuomo Hulkkonen, tel 029 5050 097
Teknisk expert Aino-Mari Keskinen, tel 029 5050 091
Teknisk expert Suvi Koikkalainen, tel 029 5050 143
Konkurrenssakkunnig Roland Magnusson, tel. 029 5050 111

 

Näten

Direktör, Veli-Pekka Saajo, tel 029 5050 023

Utvecklingstillsyn

Utvecklingsskyldighet, leveranssäkerhet och kvalitet inom distributionen, nättillstånd, verifiering av fastställandet av stamnätet

Ledande expert Tarvo Siukola, tel 029 5050 074
Nätingenjör Joni Kilponen, tel 029 5050 028
Jurist Hanna Kyllönen, tel 029 5050 175
Nätingenjör Joel Seppälä, tel 029 5050 488
Jurist Kanerva Sunila, tel 029 5050 086
Nätingenjör Valtteri Varonen, tel 029 5050 089
Jurist Heikki Vestman, tel 029 5050 029

Ekonomisk tillsyn

Prissättning, skälighetsberäkningar, differentiering och icke-diskriminering, effektivitetsmätning

Ledande expert Tiina Karppinen, tel 029 5050 035
Analytiker Mikko Friipyöli, tel 029 5050 065
Redovisningsexpert Heikki Mannermaa, tel 029 5050 032
Ekonom Lari Teittinen, tel 029 5050 138
Redovisningsexpert Heidi Tiivola, tel 029 5050 084
Jurist Viivi Varila, tel 029 5050 050
Redovisningsexpert Venla Wiik, tel 029 5050 095

Teknisk tillsyn

Mätning, balansavräkning, nätanslutning, fastställande av nätets värde, projekttillstånd, informationsutbyte

Ledande expert Suvi Lehtinen, tel 029 5050 061
Jurist Natalia Buddén, tel 029 5050 102
Specialakkunig Martti Hänninen, tel 029 5050 024
Nätingenjör Lasse Simola, tel 029 5050 021
 

Energieffektivitet

Direktör Heikki Väisänen, tel 029 5050 120

Jurist Maria Holmi, tel 029 5050 057
Specialsakkunnig Kaisa-Reeta Koskinen, tel 029 5050 052
Överingengör Pia Outinen, tel 029 5050 08
Överingengör Juha Toivanen, tel 029 5050 083

 

Utsläppshandel

Direktör Tuulia Lepistö, tel 029 5050 041

Utsläppstillstånd

Ledande expert Suvi Hotti, tel 029 5050 066
Teknisk expert Tommi Itkonen, tel 029 5050 015
Teknisk expert Tero Liikkanen, tel 029 5050 073
Teknisk expert Anu-Maria Olli, tel 029 5050 139
Jurist Heli Piilikangas, tel 029 5050 008
Överingenjör Pyry Penttinen, tel 029 5050 064
Teknisk expert Ville-Matti Rissanen, tel 029 5050 186

Utsläppnshandelsregister

Utsläppshandelsregistrets allmänna kundservice sker i första hand per telefon i numret 029 5050 100 (mellan 12:00 och 14:00) eller per e-post under adressen rekisteri (at) energiavirasto.fi

Ledande expert Johanna Pakkala, tel 029 5050 026
Teknisk expert Joonas Aromaa, tel 029 5050 070
Teknisk expert Jonna Makkonen, tel 029 5050 043
Specialsakkunnig Jouko Hepola, tel 029 5050 034
Överinspektör Paula Uitto, tel 029 5050 555

Auktionering av utsläppsrätter

Marknadsspecialist Anna-Maija Sinnemaa, tel 029 5050 068

 

Kompensationsstöd