Visa artiklar

Utsläppshandel

I Finland regleras utsläppshandeln av utsläppshandelslagen samt förordningar. Enligt utsläppshandelslagen fungerar Energimyndigheten som Finlands nationella utsläppshandelsmyndighet. Till utsläppshandelsmyndighetens uppgifter hör bland annat att bevilja och övervaka utsläppstillstånd, upprätthålla utsläppshandelsregister, övervaka att skyldigheterna som utsläppshandeln medför efterföljs samt att godkänna utsläppshandelskontrollörerna.

Visa artiklar

Aktuellt i utsläppshandel

 

Meddelande 4.3.2015: Byte av projektenheter (CER, ERU) mot allmänna utsläppsrätter före utgången av mars 2015. Läs mer.

 

Meddenlanden 15.10.2014: Tidsschemat för auktionering av utsläppsrätter 2015 har publicerats

Nationell lagstiftelse

(311/2011)
(28/2013)
(667/2013)
(541/2012)
(109/2007)
(34/2010)

Europeiska komissionens förordningar

N:o 601/2012
N:o 600/2012
N:o 389/2013
N:o 550/2011
N:o 1031/2010