Visa artiklar

Kompensationsstöd

I Finland införs ett nytt stödsystem där vissa industrisektorer kompenseras för den förhöjning av elpriset som följer av handeln med utsläppsrätter. Stöd kan sökas för första gången innevarande år utifrån 2016 års uppgifter. Energimyndigheten fungerar som ansvarig myndighet för stödsystemet och behandlar stödansökningarna och fattar beslut om beviljande och utbetalning av stöd.    

Energimyndighetens mål är att verksamhetsutövare ska kunna lämna in anläggningsspecifika stödansökningar via det elektroniska kundsystemet från och med augusti 2017. 

Tanken är att den sista dagen för inlämning av ansökan ska vara 30.9.2017. 

Om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter stadgas i lag (138/2017) och lagen kommer att kompletteras med en förordning. Europeiska kommissionen godkände stödsystemet 5.4.2017 (SA.44378). Arbets- och näringsministeriet kommer att slutföra lagstiftningen under våren.

Energimyndigheten informerar om förutsättningarna och tidsplanen för ansökan och beviljande av stöd på sin webbplats och i meddelanden.