Visa artiklar

Kestävyyskriteerit

RES-direktiivin mukaan kaikkien biopolttoaineiden tai bionesteiden, jotka lasketaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, taikka jotka saavat taloudellista tukea, tulee olla kestävästi tuotettuja. Suomessa biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys tulee osoittaa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain, kestävyyslain, mukaisesti. Energiavirasto hoitaa kestävyyslain mukaisia viranomaistehtäviä ja valvoo kestävyyslain noudattamista. Energiavirasto muun muassa hyväksyy kestävyyslain mukaiset todentajat ja toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmät sekä antaa lain mukaisen ennakkotiedon siitä hyväksytäänkö biopolttoaineen tai bionesteen raaka-aine jätteeksi, tähteeksi, syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi.

Energiaviraston kestävyyskriteerit-asiakokonaisuuteen lisäksi jakeluvelvoitelain mukaisten ennakkotietojen antaminen. Jakeluvelvoitelain mukaan Energiavirasto voi antaa ennakkotiedon siitä, onko raaka-aine tuplalaskettava raaka-aine, ns. grandfathering-lausekkeen mukainen raaka-aine tai onko kyseessä jakeluvelvoitelain 7 prosenttiyksikön katon mukainen raaka-aine. 

Energiavirasto on julkaissut asiakokonaisuutta täydentävää ohjeistusta, ja sen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan sekä internet-sivuilla että sähköpostilla. Mahdolliset kysymykset ja pyynnön liittyä kestävyyskriteerit-jakelulistalle voi lähettää osoitteeseen kestavyyskriteerit(at)energiavirasto.fi.