Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

« Tillbaka

ILUC-direktivets lagändringar trädes i kraft den 3 juli 2017

Ändringar i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) och i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) träder i kraft den 3 juli 2017.

De största ändringarna sammanhänger med distributionsskyldighet. Från början av år 2018 kan biodrivmedel räknas dubbelt för uppfyllande av distributionsskyldigheten, om biodrivmedels råvara har nämnts i bilagan till lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport. Verksamhetsutövare kan ansöka förhandsbesked om huruvida det är fråga om en råvara som nämnts i ovan nämnda lag hos Energimyndigheten. Verksamhetsutövare kan lämna in ansökan från och med den 3 juli 2017.

Energimyndigheten har uppdaterad sina anvisningar om biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten publicerar uppdaterade anvisningar på svenska i augusti 2017 på sin webbplats

Mer information:

Överinspektör Harri Haavisto, tel. 029 5050 067

Teknisk expert Aino-Mari Keskinen, tel. 029 5050 091

Biträdande jurist Vilma Jeskanen, tel. 029 5050 093


Visa artiklar