Visa artiklar

Nyheter

Innehållspresentatör

Energimyndigheten har publicerat anvisning för drivmedelsleverantörer om på finska

Lagen om minskning av utsläpp från drivmedel som används för transport, det vill säga lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (170/2018) träder i kraft den 16 mars 2018. Genom lagen införlivas artikel 7 a i bränslekvalitetsdirektivet, det vill säga FQD, i den nationella lagstiftningen.

I lagen föreskrivs om minskning av växthusgasutsläpp från drivmedel som används för transport. Lagen gäller drivmedel som används i motordrivna fordon, mobila maskiner, jordbruks- och skogsbrukstraktorer samt insjöfartyg och fritidsbåtar i inlandssjöfart. Lagen tillämpas på leverantörer av ovan nämnda drivmedel som under ett kalenderår levererar minst en miljon liter flytande drivmedel eller en mängd gasformiga drivmedel med motsvarande energiinnehåll till konsumtion.

I lagen föreskrivs om skyldigheten för drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläpp fram till utgången av 2020. Enligt denna skyldighet ska drivmedelsleverantörer fram till utgången av 2020 minska växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln från drivmedel som frisläpps för konsumtion med åtminstone sex procent jämfört med utsläppen år 2010.

Energimyndigheten har publicerat anvisning för drivmedelsleverantörer om rapportering enligt lagen om minskning av utsläpp från drivmedel som används för transport på finska. Energimyndigheten publicerar sin anvisning på svenska senare under våren 2018.


Visa artiklar