Web Content Display

Suurten yritysten pakolliset katselmukset

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmus neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka

  • työntekijämäärä on yli 250 tai
  • liikevaihto on yli 50 M€ ja tase yli 43 M€.

Määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen sekä sen Suomessa tai ulkomailla omistamien yritysten yhteenlasketut työntekijät, liikevaihdot ja taseet. Jos yritys määritellään suureksi yritykseksi, niin sen kaikki Suomessa omistamat yritykset kuuluvat velvoitteen piiriin.

Lain pääkohdat on esitetty tiivistelmässä suurten yritysten energiakatselmuksista.

Energiatehokkuuslaissa säädetään suurille yrityksille pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta:

Lain perustelut on esitetty hallituksen esityksessä energiatehokkuuslaiksi HE182/2014.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään yrityksen energiakatselmukseen sisältyvien kohdekatselmusten vähimmäisvaatimuksista sekä vastuuhenkilöpätevyydestä ja koulutuksesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella säädetään kohdekatselmusraportin sisällöstä.

Suurten yritysten energiakatselmuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on kerätty alla olevaan dokumenttiin.

Kohdekatselmusten keskeiset tiedot tulee siirtää alla olevan siirtotiedoston avulla Energiavirastolle sähköpostitse osoitteeseen katselmukset(at)energiavirasto.fi.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Juha Toivanen, puh. 029 5050 083 juha.toivanen(at)energiavirasto.fi

Yli-insinööri Pia Outinen, puh. 029 5050 087 pia.outinen(at)energiavirasto.fi