Web Content Display

Kompensaatiotuki

Suomessa otetaan käyttöön uusi tukijärjestelmä, missä rajatuille teollisuuden toimialoille korvataan päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa. Energiavirasto toimii tukijärjestelmästä vastaavana viranomaisena, joka käsittelee tukihakemukset ja tekee päätökset tuen myöntämisestä sekä maksamisesta.    

 

Tukea haetaan ensimmäisen kerran elo-syyskuussa 2017 Energiaviraston sähköisen SATU-järjestelmän kautta. 

Määräaika hakemusten jättämiselle on 30.9.2017

Asioidakseen SATU-järjestelmässä tuenhakijan tulee lähettää virastolle perustiedot laitoksesta sekä valtuuttaa henkilöt asioimaan järjestelmässä.

Perustiedot ja valtuutus tehdään täyttämällä perustietolomake sekä valtakirjalomake. Ne tulee toimittaa Energiavirastolle osoitteeseen kompensaatiotuki@energiavirasto.fi

Lomakkeet suositellaan toimitettavan mahdollisimman pian jotta Energiavirasto voi käsitellä ne kesän aikana.  

 

Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta on säädetty lailla (138/2017) ja sitä tullaan täydentämään asetuksella. Euroopan komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän päätöksellään 5.4.2017 (SA.44378). Työ- ja elinkeinoministeriö tulee viimeistelemään asiaan liittyvän lainsäädännön kevään aikana.

Energiavirasto tiedottaa tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä edellytyksistä sekä aikataulusta täällä kotisivullaan sekä tiedotteilla.