Web Content Display

Kompensaatiotuki

Suomessa otetaan käyttöön uusi tukijärjestelmä, missä rajatuille teollisuuden toimialoille korvataan päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa. Tukea voi hakea ensimmäisen kerran kuluvan vuoden aikana vuoden 2016 tietojen perusteella. Energiavirasto toimii tukijärjestelmästä vastaavana viranomaisena, joka käsittelee tukihakemukset ja tekee päätökset tuen myöntämisestä sekä maksamisesta.    

Energiaviraston tavoitteena on, että toiminnanharjoittajat voisivat jättää laitoskohtaisia tukihakemuksia sähköisen asiointijärjestelmän kautta elokuun 2017 alusta alkaen. 

Määräaika hakemusten jättämiselle olisi 30.9.2017. 

Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta on säädetty lailla (138/2017) ja sitä tullaan täydentämään asetuksella. Euroopan komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän päätöksellään 5.4.2017 (SA.44378). Työ- ja elinkeinoministeriö tulee viimeistelemään asiaan liittyvän lainsäädännön kevään aikana.

Energiavirasto tiedottaa tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä edellytyksistä sekä aikataulusta täällä kotisivullaan sekä tiedotteilla.