Web Content Display

Kompensaatiotuki

Kompensaatiotuki on Suomessa uusi tukijärjestelmä, missä rajatuille teollisuuden toimialoille korvataan päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta on säädetty lailla (138/2017), jota on täydennetty Valtioneuvoston asetuksella (311/2017). Euroopan komissio on hyväksynyt tukijärjestelmän päätöksellään 5.4.2017 (SA.44378). 

Kompensaatiotukijärjestelmä on määräaikainen ja se on sidottu kuluvaan päästökauppakauteen. Tukea voidaan myöntää vuosien 2016 - 2020 tietojen perusteella ja se maksetaan aina takautuvasti tarkasteluvuotta seuraavana vuonna.

Tukea maksetaan merkittäville hiilivuotoriskille alttiille teollisuudenaloille, jotka on määritelty kompensaatiolain liitteessä 1. Energiavirasto toimii tukijärjestelmästä vastaavana viranomaisena, joka käsittelee tukihakemukset ja tekee päätökset tuen myöntämisestä sekä maksamisesta. Energiaviraston päätökset ovat maksullisia.

Myönnettävän kompensaatiotuen määrä perustuu tuenhakijan sähkönkulutukseen, jota arvioidaan joko tuotteen tonniperusteisen tuotannon tai tuotannon sähkönkulutuksen perusteella. Lisäksi tuen määrään vaikuttaa päästöoikeuden hinta. Tuettavan sähkön tulee olla kulutettu tukikelpoisen tuotteen tuotannon yhteydessä ja sen hintaan tulee sisältyä hiilidioksidikustannus. Tukea ei myönnetä, jos tukea hakeva laitos ei ole enää toiminnassa.

Kompensaatiotukihakemuksessa edellytettävien tietojen tulee olla kolmannen osapuolen todentamia.

Tukea haetaan ensimmäisen kerran elo-syyskuussa 2017 Energiaviraston sähköisen SATU-järjestelmän kautta.

Määräaika hakemusten jättämiselle on 30.9.2017

Asioidakseen SATU-järjestelmässä tuenhakijan tulee lähettää virastolle perustiedot laitoksesta sekä valtuuttaa henkilöt asioimaan järjestelmässä.

Perustiedot ja valtuutus tehdään täyttämällä perustietolomake sekä valtakirjalomakeNe tulee toimittaa Energiavirastolle osoitteeseen kompensaatiotuki@energiavirasto.fi

Lomakkeet suositellaan toimitettavan mahdollisimman pian, jotta Energiavirasto voi käsitellä ne kesän aikana.

Energiavirasto tiedottaa tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä edellytyksistä sekä aikataulusta täällä kotisivullaan sekä tiedotteilla.

Energiavirastossa kompensaatiotukea hoitaa kompensaatioryhmä, jonka yhteystiedot löytyvät täältä. Kompensaatioryhmän tavoittaa myös sähköpostista kompensaatiotuki@energiavirasto.fi