Web Content Display

Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki


Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön tukijärjestelmä, jolla kompensoidaan päästökaupasta johtuvaa sähkön hinnan nousua energiaintensiiviselle teollisuudelle. Tukeen oikeutettuja toimialoja ovat muun muassa metsä-, metalli ja kemianteollisuus. Tarkempi listaus tukeen oikeutetuista toimialoista on lakiesityksen liitteessä 1.

ENERGIAVIRASTOSTA TUKIVIRANOMAINEN

Hallitus esittää Energiavirastoa kompensaatiotuesta vastaavaksi viranomaiseksi.  Tukea voi hakea ensimmäisen kerran vuonna 2017. Energiavirastossa valmisteillaan parhaillaan puitteita tuen hakemista ja myöntämistä varten. Tukihakemukset tullaan jättämään virastolle sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

TODENTAJAT MUKANA

Tuen laskennassa käytettävät laitoskohtaiset tiedot tulee olla todentajan hyväksymiä. Esitetyt todentajan tehtävät on listattu hallituksen lakiesityksen luvussa 4.

MITÄ SEURAAVAKSI?

Kompensaatiolakia tullaan täydentämään asetuksella, missä tarkennetaan muun muassa tuen laskentaa sekä todentajan tehtäviä. Energiavirasto tulee myös julkaisemaan oman ohjeistuksen sekä tuenhakijoille että todentajille.  

Energiavirasto tiedottaa tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä käytännön asioista sekä aikataulusta kotisivullaan sekä tilaisuuksissaan.