Web Content Display

Tukipäätökset

 
Energiavirasto antaa hakemuskäsittelyn jälkeen päätöksen tuen myöntämisestä. Energiaviraston on maksettava tuki sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tukea on haettu.
 
Tukipäätökset julkaistaan Energiaviraston SATU-järjestelmässä.
 
Tuen myöntämistä koskevat päätökset ovat maksullisia. Maksut on määritetty kulloinkin voimassa olevassa Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Energiaviraston maksullisista suoritteista.
 
Päätöksien hinnat:
 
Laajaa arviointia edellyttävä päätös: 1 900 euroa.
 
Suppeaa arviointia edellyttävä päätös: 600 euroa.
 
Toiminnanharjoittajalle lähetetään päätöksestä lasku hakemuskäsittelyn jälkeen.