Web Content Display

Kestävyyskriteerit

RES-direktiivin mukaan kaikkien biopolttoaineiden tai bionesteiden, jotka lasketaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, taikka jotka saavat taloudellista tukea, tulee olla kestävästi tuotettuja. Suomessa biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys tulee osoittaa biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain, kestävyyslain, mukaisesti. Energiavirasto hoitaa kestävyyslain mukaisia viranomaistehtäviä ja valvoo kestävyyslain noudattamista. Energiavirasto muun muassa hyväksyy kestävyyslain mukaiset todentajat ja toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmät sekä antaa lain mukaisen ennakkotiedon siitä hyväksytäänkö biopolttoaineen tai bionesteen raaka-aine jätteeksi, tähteeksi, syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi.

Energiavirasto on julkaissut lakia täydentävää ohjeistusta, ja sen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan sekä internet-sivuilla että sähköpostilla. Mahdolliset kysymykset ja pyynnön liittyä kestävyyskriteerit-jakelulistalle voi lähettää osoitteeseen kestavyyskriteerit(at)energiavirasto.fi.