Web Content Display

Jäännösjakauman julkaisut

Energiavirasto laskee ja julkaisee vuosittain Suomen kansallisen jäännösjakauman. Se kertoo Suomessa käytetyn, varmentamattoman sähkön tuotantojakauman.

Jäännösjakaumassa sähkön tuotantoon käytetyt energialähteet jaetaan kolmeen ryhmään: fossiiliset energialähteet ja turve, uusiutuvat energialähteet ja ydinvoima. Jäännösjakauma sisältää myös tiedot jäännösjakauman mukaisen sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöistä ja käytetyn ydinpolttoaineen määrästä tuotettua kilowattituntia kohden.

Jäännösjakauman laskennan pohjana on Suomessa (pl. Ahvenanmaa) tuotetun sähkön tuotantojakauma, josta vähennetään alkuperältään varmennettu uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö.  Jäännösjakauman laskennassa otetaan huomioon sähkön nettotuonti Venäjältä Venäjän sähkön tuotantojakauman mukaisesti. Varmentamattoman tuotannon ja varmentamattoman kulutuksen erotus tasataan eurooppalaista jäännösjakaumaan käyttäen.

Sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (jäljempänä alkuperätakuulaki) mukaan sähkönmyyjä, -tuottaja ja –käyttäjä on velvollinen käyttämään viimeisintä jäännösjakaumaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta. Kyseinen lakisääteinen velvoite tarkoittaa vuodelta 2017, että sähkönmyyjä, -tuottaja ja –käyttäjä on velvollinen käyttämään viimeisintä jäännösjakaumaa viimeistään 28.8.2017 lähtien.

Liitteet:

2016 jäännösjakauma

 

2015 jäännösjakauma

2014 jäännösjakauma

2013 jäännösjakauma

Linkit:

Alkuperätakuulaki