Web Content Display

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus tarkoittaa energian tehokasta käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä kustannustehokkaalla tavalla. Energiavirasto vastaa energiatehokkuuden edistämisestä, kuten energiatehokkuussopimuksista, energiakatselmuksista, kuluttajien energianeuvonnasta ja viestinnästä sekä tuotteiden ekologisesta suunnittelusta ja energiamerkinnöistä. Energiavirasto seuraa, arvioi kansallisia energiatehokkuustoimia sekä raportoi niistä.

Web Content Display

Lisätietoja                          

Ryhmäpäällikkö
Heikki Väisänen

 

Ajankohtaista energiatehokkuudessa

Vuoden 2015 alussa voimaan tulleessa energiatehokkuuslaissa säädetään suurille yrityksille pakollisista katselmuksista. Lisätietoa täältä.

 

Lainsäädäntö

Energiatehokkuuslaki
Energiatehokkuusdirektiivi
Ekosuunnitteludirektiivi